Vedecký podcast SAV
#47 Marcel Martončík • Záujem o videohry ma priviedol k vede

#47 Marcel Martončík • Záujem o videohry ma priviedol k vede

November 18, 2022

Videohry, eSport a veda – to sú témy, ktoré sme v podcaste prebrali s kyberpsychológom Marcelom Martončíkom zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Vo svojom výskume študuje ľudské správanie vo virtuálnom priestore a to najmä vo svete digitálnych hier.

Priblížil nám svet eSportu, vysvetlil, ako sa hranie videohier prelína s gamblingom či prečo sú profesionálni hráči videohier vhodnými adeptmi pre kyberpsychologické štúdie. Prezradil tiež, aké zručnosti či povahové vlastnosti musí mať jedinec, aby bol v hraní videohier úspešnejší.

Okrem toho sme sa rozprávali aj o princípoch otvorenej vedy a výhodách transparentného výskumu.

Prajeme príjemné počúvanie :)

#46: Marta Herucová • V oblasti umenia 19. storočia sme zasľúbená zem

#46: Marta Herucová • V oblasti umenia 19. storočia sme zasľúbená zem

November 4, 2022

Odprevádzanie človeka na druhý svet bolo v 19. storočí celospoločenskou udalosťou a náhrobok sa stal záležitosťou spoločenskej prestíže. V tomto období preto vzniklo množstvo pozoruhodných diel, ktoré dali pozostalí vyrábať u renomovaných umelcov. Niektoré z nich môžeme ešte stále obdivovať na cintorínoch, no viaceré už medzičasom zanikli alebo boli zničené. Našťastie ich stihla zdokumentovať a zaznamenať naša hostka, kunsthistorička, odborníčka na sepulkrálne umenie a umenie 19. storočia Marta Herucová z Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i.

V podcaste nám priblížila éru budovania pompéznych náhrobkov, vysvetlila prečo je náročné zachovať tieto diela aj pre budúce generácie a poradí, ktoré slovenské, ale aj európske cintoríny stoja za návštevu za účelom obdivovania týchto unikátnych diel.

A to nie je všetko. Umenovedný výskum doktorky Herucovej má charakter detektívnej práce. Ako sama priznala, hľadá zabudnuté diela z obdobia romantizmu a snaží sa dešifrovať ich príbehy.

Jeden taký prekvapil aj ju samu. Podarilo sa jej totiž potvrdiť pravosť busty zo zbierok SNM – Spišského múzea v Levoči, ktorú vytvoril svetoznámy renesančný sochár Donatello. Ako sa to celé podarilo sa dozviete v našom podcaste.

Prajeme príjemné počúvanie! :)

#45 Ján Tkáč • Veda je silný nástroj, ktorý nám pomôže vyriešiť globálne problémy

#45 Ján Tkáč • Veda je silný nástroj, ktorý nám pomôže vyriešiť globálne problémy

October 21, 2022

Pozvanie do nášho podcastu prijal mimoriadny vedec, nanobiotechnológ, Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV, v. v. i. Doktor Tkáč spolu so svojím tímom vyvinul svetovo unikátne diagnostické testy na rakovinu prostaty, vďaka ktorým je možné identifikovať prítomnosť rakovinových buniek v krvi už vo veľmi skorom štádiu ochorenia. V podcaste vysvetľuje, na akom princípe tieto testy fungujú a aké sú ich výhody. Taktiež priblíži proces ich zaradenia do klinickej praxe a povie viac aj o skúsenostiach zo zakladania biotechnologickej startupovej firmy Glycanostics, ktoré považuje za dobrodružstvo a mínové pole zároveň.

Jánovi Tkáčovi sa tiež podarilo ako vôbec prvému Slovákovi získať prestížny vedecký ERC grant a neskôr aj grant ERC Proof of Concept, zameraný na komercializáciu svojich diagnostických kitov. V podcaste sa tiež dozviete viac o jeho bohatých skúsenostiach zo zahraničia a zistíte, aké výhody vidí v tom, že robí vedu práve na Slovenku.

 

Prajeme príjemné počúvanie! 😊

#44 Ján Dusza • Mladých učím byť stále v obraze

#44 Ján Dusza • Mladých učím byť stále v obraze

October 7, 2022

Pozvanie do nášho podcastu prijal významný slovenský materiálový vedec prof. Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. Profesor Dusza je popredným odborníkom v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov.

Hrdý gemerský rodák, Košičan roka 2017 a čestný občan Tornale a Gemerskej Hôrky sa v roku 2021 stal výnimočnou vedeckou osobnosťou ESET Science Award. Ocenenie si vtedy prebral z rúk nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Kipa Thorna.

V podcaste hovorí nielen o svojich vedeckých začiatkoch a veselom študentskom živote, ale aj o materiáloch budúcnosti pre letecký a vesmírny priemysel, o zelenom vodíku  a o množstve ďalších úspechov, ktoré spolu so svojím tímom dosiahol.

Prajeme príjemné počúvanie! :)

#43 Katarína Bešková • Arabský svet je srdečnejší a živší

#43 Katarína Bešková • Arabský svet je srdečnejší a živší

September 23, 2022

V najnovšej epizóde Vedeckého podcastu SAV sme privítali arabistku Katarínu Beškovú z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. S moderátorkou Soňou G. Lutherovou sa rozprávala o štúdiu arabského jazyka, o arabskej literatúre, časopisoch aj komiksoch. Témou boli aj preklady arabskej literatúry do angličtiny a slovenčiny, cezúra a nástrahy, ktorým arabskí autori a autorky čelia.

Spomenuli aj ústavný populárno-náučný časopis Svet orientu včera a dnes, ktorý popularizuje arabský svet širokej verejnosti. V podcaste sa dozviete aj to, ako sa európskej žene skúma v arabskom svete, prečo bolo pre doktorku Beškovú počas štúdia v Egypte náročné získať si priateľky medzi egyptskými študentkami a prečo si na cesty do Egypta vždy rada zoberie jeden prázdny kufor navyše 😊

Prajeme príjemné počúvanie

ŠPECIÁLNY podcast SAV • O klimatickej zmene s Richardom Sťahelom a Pavlom Kenderessym

ŠPECIÁLNY podcast SAV • O klimatickej zmene s Richardom Sťahelom a Pavlom Kenderessym

September 9, 2022

Môže ísť geoinformatika, krajinná ekológia a filozofia dokopy? Môže. A ešte k tomu sa perfektne dopĺňajú!

Práve takéto na prvý pohľad netradičné spojenie nastalo v našom najnovšom podcaste, ktorým po letnej prestávke štartujeme už tretiu sériu vedeckých rozhovorov. Moderátor Peter Boháč privítal geoinformatika a krajinného ekológa Pavla Kenderessyho z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i. a environmentálneho filozofa Richarda Sťahela z Filozofického ústavu SAV.

Hlavnou témou rozhovoru bola nesmierne aktuálne téma, klimatická zmena, ktorej dopady už intenzívne pociťujeme aj na Slovensku. Traja vedci spolu hovorili o príčinách klimatickej zmeny, o možnom vymretí niektorých organizmov, vplyve oxidu uhličitého, emisiách, o tzv. greenwashingu, význame politikov, ale napríklad aj o Číne ako najväčšom znečisťovateľovi životného prostredia.

Problematiku zmeny klímy vysvetľujú slovenskí vedci zo SAV-ky aj v nedávno vydanej populárno-náučnej publikácii Zmena klímy I., ktorú si môžete prečítať aj vy vo vašich smart zariadeniach. 

LINK na stiahnutie:

https://indd.adobe.com/view/91a71245-fc9d-43db-a4bf-acd392e94a3f

 

#42 Dušan Fabian • Prirodzené počatie môže byť v budúcnosti dielom náhody

#42 Dušan Fabian • Prirodzené počatie môže byť v budúcnosti dielom náhody

July 1, 2022

Hosťom posledného Vedeckého podcastu SAV pred letnou prestávkou bol biológ a embryológ Dušan Fabian z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i. Doktor Fabian skúma mechanizmy, ktoré prebiehajú v embryách počas tých najskorších vývinových štádií. Sleduje, čo sa s nimi deje, keď je materský organizmus v normálnom stave a keď na neho vplývajú rôzne faktory, ako napríklad obezita alebo stres.

V rozhovore nám tiež prezradil, prečo sú myši vhodným modelom na výskum embryií alebo prečo králičie samičky nemajú menštruačný cyklus. Dozviete sa, ako prebieha proces umelého oplodnenia a porozpráva aj o rizikách, ktoré s ním súvisia.

Dušan Fabian v sebe nezaprie ani umeleckú dušu. Komunita fanúšikov slovenskej fantasy literatúry ho veľmi dobre pozná ako spisovateľa, autora románov, poviedok a divadelných scenárov.

Prajeme príjemné počúvanie :)

#41 Dušan Žitňan • Nemáme morálne právo ničiť živočíchov pre naše pohodlie

#41 Dušan Žitňan • Nemáme morálne právo ničiť živočíchov pre naše pohodlie

June 17, 2022

Pozvanie do nášho podcastu prijal odborník na endokrínny svet hmyzu a veľký milovník prírody, Dušan Žitňan, riaditeľ Ústavu zoológie SAV, v. v. i. V jeho vedeckej kariére sa mu poradilo niekoľko náhodných, ale zato významných objavov. Jeden z nich publikoval v prestížnom vedeckom časopise Science a tenbto článok sa dokonca dostal aj na jeho titulku. V rozhovore nám prezradil, aká bola cesta k tomuto objavu a čo tento úspech pre neho ako mladého vedca znamenal. Rozprávali sme sa aj o dôsledkoch ubúdania a vymierania niektorých druhov hmyzu, o hmyze ako potrave budúcnosti, ale aj o chove a výskume kliešťov, najprefíkanejšch prenášačoch patogénov, o ktorých endokrinnom systéme sa máme stále čo učiť.

Prajeme príjemné počúvanie! :)

#40 Marína Zavacká • Politické úkolovanie historikov je neprípustné

#40 Marína Zavacká • Politické úkolovanie historikov je neprípustné

June 3, 2022

Fáma nemusí byť nutne nepravdivá, pomáha udržovať komunitu, hovorí v našom podcaste historička propagandy a odborníčka na obdobia totalitných režimov Marína Zavacká z Historického ústavu SAV, v. v. i. a pridáva niekoľko  kurióznych fám, ktoré v spoločnosti rezonovali v období socializmu. 

Doktorka Zavacká v súvislosti s totalitami skúma aj dôsledky historických udalostí, snaží sa pochopiť, prečo ľudia v minulosti verili alebo odporovali rôznym režimom a zaujíma ju aj to, akým spôsobom na niektoré udalosti nazeráme dnes.

Reč bola aj o vytváraní spomienok a dozviete sa aj to, prečo sa dnes zo spomínania na udalosti novembra 1989 alebo SNP stáva gýč. Naša hostka sa vyjadrila aj ku štátnym vyznamenaniam pre členov Bielej légie, ktoré v radoch odborníkov vyvolali značnú nespokojnosť, predstavila osud Márie Janšákovej, ktorý popísala aj v knihe Ľudácka prevýchova a prezradila, čo podľa nej robí historika kvalitným výskumníkom.

 

Prajeme príjemné počúvanie :)

 

Link na brožúru spomínanú v podcaste: Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vied

#39 Ján Gálik • Snažíme sa zmierniť následky poškodenia nervového systému

#39 Ján Gálik • Snažíme sa zmierniť následky poškodenia nervového systému

May 20, 2022

Slabé elektrické polia dokážu ovplyvňovať rast nových nervových vlákien. To, do akej miery môžu pomáhať aj pri liečbe traumou poškodeného nervového systému, skúma neurovedec a odborník v oblasti elektrofyziológie Ján Gálik, riaditeľ Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. 

V podcaste nám porozprával o výskumných témach, ktorým sa jeho kolegovia na ústave venujú, reč bola aj o laboratórnych zvieratách a rôznych behaviorálnych experimentoch, ktoré neurovedci využívajú pri svojich výskumoch.

Doktor Gálik má na konte aj významný vedecký objav, ktorý v zahraničí pomáha stovkám pacientov. Okrem prírody a záhrady je jeho veľkou srdcovkou aj popularizácia vedy. V Košiciach je preto známy aj ako organizátor obľúbeného podujatia Vedecká kaviareň

Prajeme príjemné počúvanie :)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App