Vedecký podcast SAV

#46: Marta Herucová • V oblasti umenia 19. storočia sme zasľúbená zem

November 4, 2022

Odprevádzanie človeka na druhý svet bolo v 19. storočí celospoločenskou udalosťou a náhrobok sa stal záležitosťou spoločenskej prestíže. V tomto období preto vzniklo množstvo pozoruhodných diel, ktoré dali pozostalí vyrábať u renomovaných umelcov. Niektoré z nich môžeme ešte stále obdivovať na cintorínoch, no viaceré už medzičasom zanikli alebo boli zničené. Našťastie ich stihla zdokumentovať a zaznamenať naša hostka, kunsthistorička, odborníčka na sepulkrálne umenie a umenie 19. storočia Marta Herucová z Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i.

V podcaste nám priblížila éru budovania pompéznych náhrobkov, vysvetlila prečo je náročné zachovať tieto diela aj pre budúce generácie a poradí, ktoré slovenské, ale aj európske cintoríny stoja za návštevu za účelom obdivovania týchto unikátnych diel.

A to nie je všetko. Umenovedný výskum doktorky Herucovej má charakter detektívnej práce. Ako sama priznala, hľadá zabudnuté diela z obdobia romantizmu a snaží sa dešifrovať ich príbehy.

Jeden taký prekvapil aj ju samu. Podarilo sa jej totiž potvrdiť pravosť busty zo zbierok SNM – Spišského múzea v Levoči, ktorú vytvoril svetoznámy renesančný sochár Donatello. Ako sa to celé podarilo sa dozviete v našom podcaste.

Prajeme príjemné počúvanie! :)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App